Sceny i Estrady - Producent WamatSCENY ESTRADY TRYBUNY

Widownia TW-2 - Kampus UJ

Nazwa obiektu: Studio telewizyje - Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data realizacji: 2008 r.

Szczegóły realizacji: Dostawa i montaz trybuny teleskopowej TW-2

Kampus UJ trybuna teleskopowa Wamat Trybuna teleskopowa Wamat Kampus UJ schody przy trybunie teleskopowej Wamat
plenderu