Boisko wielofunkcyjne

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Boiska wielofunkcyjne powstają najczęściej przy szkołach, ale też jako niezależne obiekty w przestrzeni miejskiej. Budowa boiska wielofunkcyjne oznacza dla konkretnej placówki, miasta czy gminy popraw atrakcyjności danego miejsca i regionu. Dla dzieci i młodzieży oznacza to dostępność do bardziej rozbudowanej bazy sportowej, co przekłada się na rozpowszechnienie sportu i aktywności fizycznej w ich codzienności. Boiska […]