Podjazd dla niepełnosprawnych w instytucjach publicznych

Podjazd, rampy i platformy dla niepełnosprawnych

Podjazd, rampy i platformy dla niepełnosprawnych to znaczne uproszczenie ich życia. Takie rozwiązania zastosowane w instytucjach użytku publicznego ułatwiają poruszanie się i załatwianie spraw, które w większości miast wymagają proszenia o pomoc osób trzecich. Brak udogodnień dla niepełnosprawnych w takich miejscach jest ciągle problemem wielu miejscowości.